ERA Vietnam vinh dự là đơn vị phân phối chính thức dự án Malibu MGM Hội An

Malibu MGM Hội An là một dự án được phát triển bởi Bamboo Capital Group.

ERA Vietnam vinh dự là đơn vị phân phối chính thức và sẽ tổ chức buổi Lễ Ra Quân cho dự án Malibu MGM Hội An vào sáng thứ 4 ngày 15/08/2018 tại KS InterContinental Saigon Hotel & Residences.

Đây là sự kiện đặc biệt giúp cho các Agents của ERA nắm bắt đầy đủ và chi tiết thông tin và các ưu đãi đặc biệt của dự án, cũng là dịp truyền tinh thần và ngọn lửa đam mê bán hàng với quyết tâm cao độ nhất.

Share this with your followers